'Investeren in Zeeuwse havens levert meer op'

'Investeren in Zeeuwse havens levert meer op'
'Investeren in Zeeuwse havens levert meer op'
Schip vol containers in de haven
Schip vol containers in de haven © OZ
ITEM Jan Lagasse

Havencongres

VLISSINGEN - Lagasse is deze vrijdag één van de sprekers tijdens het derde Zeeuwse havencongres, dat dit keer in Vlissingen wordt gehouden. Op het congres zijn 200 vertegenwoordigers en bedrijven uit Zeeland, maar ook onder meer Rotterdam, Moerdijk en Gent.

Toegevoegde waarde

Lagasse stelt dat havens nu vaak worden afgerekend op het aantal overgeslagen tonnen. Maar het gaat volgens hem juist om de toegevoegde waarde, dus wat er met binnenkomende goederen wordt gedaan. "Daar zit 'm de ontwikkeling en banengroei in. Niet in kale aan- en afvoer."

Investeringsbeleid

Op dezelfde dag werd ook bekend dat de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur ervoor pleit om het investeringsbeleid van de overheid te heroverwegen. Als argument noemt de raad dat Schiphol en de haven van Rotterdam niet langer de motor zijn van de Nederlandse economie. 

Minder geld

Volgens de raad dragen het vliegveld en de zeehaven niet meer bovengemiddeld bij aan de Nederlandse economie. Dus moet er minder geld in worden geïnvesteerd, waardoor er geld overblijft voor andere gebieden, zoals de Zeeuwse havens.

Spoorverbinding

Tijdens het havencongres in Vlissingen vroeg directeur Lagasse ook opnieuw aandacht voor de broodnodige goederenspoorverbinding tussen Terneuzen en het Belgische achterland, het spoor Axel-Zelzate. Daarnaast zit Zeeland volgens Lagasse te springen om een beter goederenspoor tussen Vlissingen en Antwerpen.

Milieuvriendelijker

Bij het vorige havencongres werd aandacht besteed aan het milieuvriendelijker maken van de Zeeuwse havens door elkaars reststoffen te hergebruiken als grondstof. Inmiddels is daarvoor een ondergronds gastransportnetwerk aangelegd. Het is de bedoeling dit er meer van dit soort projecten volgen.