Zeeuwen niet zuunig als het gaat om cultuur

Zeeuwen niet zuunig als het gaat om cultuur
Zeeuwen niet zuunig als het gaat om cultuur © oz
© oz

Zuinig

OOST-SOUBURG - Gemiddeld wordt in Nederland jaarlijks 198 euro besteed aan cultuur. Zeeland zit daar met 201 euro boven. Wel bezoeken we minder cultuur dan de meeste Nederlanders. Het landelijke gemiddelde ligt op 4,7 bezoeken per jaar maar in Zeeland is dat 3,5. 

Museum

Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de Zeeuwen aangeeft het liefst naar een museum te gaan. Het Zeeuws Museum in Middelburg is favoriet. Kasteelbezoek en bezoeken aan podiumkunsten scoren ook goed. Van de Zeeuwen geeft 30% aan geen tijd te hebben om meer culturele uitjes te ondernemen en volgens 23% vormen de kosten een belemmering.
Ergernissen
De helft van de ondervraagde Zeeuwen is tevreden met het cultuuraanbod in de provincie. Het landelijke gemiddelde ligt op 51%. De grootste ergernissen bij een dagje uit zijn de dure entree (36%), de drukte (29%) en vieze toiletten (28%).