Heeft het Corsica-effect Neeltje Jans al bereikt? (video)

Heeft het Corsica-effect Neeltje Jans al bereikt? (video)
Heeft het Corsica-effect Neeltje Jans al bereikt? (video)

Doelstellingen

NEELTJE JANS - Het was één van de doelstellingen van de organisator, de Provincie. In de aanloop naar de etappe voorbeeld werd het Franse eiland Corsica genoemd. Daar zou het toerisme enorm toegenomen zijn nadat de Tour in 2013 er was gestart. 
Corsica effect Ben de Reu 1

Niet gecharmeerd

Maar bestaat dat 'Corsica-effect' ook echt? Hoe denken ze daar op het Franse eiland zelf over?
Corsica effect stanislas1

Economisch effect

Onderzoeken achteraf naar de langdurige economische effecten van grote sportevenementen zijn volgens Willem de Boer van de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP) nog nergens gedaan. Het onderzoek naar de lange termijn-effecten van de Tour op Corsica is gedaan door het Franse bureau Keneo maar de uitkomsten zijn gebaseerd op veronderstellingen. Het bureau geeft aan dat het controleren van die veronderstellingen niet tot hun opdracht behoorde. Onderzoek naar de effecten op de dag(en) zelf zijn wel gedaan, en daar komen vrijwel altijd positieve bedragen uit voor de lokale economie.
Onzin
Op Corsica zelf wordt er sceptisch aangekeken tegen het door de rest van Europa genoemde 'Corsica-effect'. Horeca-ondernemers, campingeigenaars en barpersoneel geven aan dat het effect in hun ogen onzin is. Volgens hen zijn de drie dagen van de Tour op Corsica een groot succes geweest, maar zijn er niet meer toeristen naar het eiland gekomen door de TV beelden. Stanislas de Poryferre, woont en werkt op Corsica. Is er volgens hem dan niets te merken van het Corsica-effect? 
Corsica effect stanislas2

Neeltje Jans

Ook bij attractiepark Neeltje Jans lijkt er geen sprake van een 'Corsica-effect'. Verschillende bezoekers uit binnen- en buitenland geven aan niet door de beelden van de Tour de France naar Zeeland te zijn gekomen. Sommigen kunnen zich voorstellen dat de beelden een lokkende werking hebben, maar dat de stap om daadwerkelijk naar het gebied te gaan te ver gaat. 
Corsica effect Voxpops

Nieuwe attractie

Directeur Bert van der Hoef zegt dat Neeltje Jans nog niet veel heeft gemerkt van het effect van de Tour. Hoewel er in de drie maanden na de aankomst een toename van bezoekers was van 8%, denkt Van der Hoef dat dit meer te maken heeft met de opening van de attractie Watersnood Experience. De bezoekerscijfers liggen dit jaar zelfs een paar procent achter door het slechte weer.
Corsica effect Bert van de Hoef

Reactie Provincie

Volgens gedeputeerd Jo-Annes de Bat zijn positieve gevolgen op korte termijn wel gemeten. Afgelopen december is er onderzoek gedaan door het Kenniscentrum. Van de 372 ondervraagden gaf 16% aan naar Zeeland te zijn gekomen door de beelden van de Tour de France.  

Neeltje Jans effect

Onlangs werd bekend dat de Provincie een nieuwe Touretappe in de toekomst wel ziet zitten. Volgens Bert van der Hoef zou - met het oog daarop - een lange termijn onderzoek kunnen uitwijzen of er een 'Neeltje Jans effect' heeft plaatsgevonden na de aankomst in 2015.