Wet gaat scholenfusie Zeeland makkelijker maken (video)

Wet gaat scholenfusie Zeeland makkelijker maken (video)
Wet gaat scholenfusie Zeeland makkelijker maken (video) © OZ
Dekker plan fusie scholen
OOST-SOUBURG - Krimpgebieden
Het voorstel moet scholen helpen in krimpgebieden. Zeeland is daar één van. Doordat steeds meer scholen in de provincie te klein worden is het noodzakelijk om te fuseren. Op die manier lopen kinderen, die bijvoorbeeld van christelijke huize afkomstig zijn, niet de kans gedwongen naar bijvoorbeeld de dichtstbijzijnde openbare school te gaan.
Artikel 23
Nu is het voor christelijke en openbare scholen lastig om te fuseren. In artikel 23 van de grondwet staat namelijk dat een school of openbaar of christelijk is. Dat mag niet worden gemixt, maar met het wetsvoorstel van Dekker kan dat straks dus wel. Dan kunnen beide scholen fuseren en voor de christelijke kinderen onderwijs met die specifieke identiteit aanbieden en voor de andere kinderen gewoon openbaar onderwijs. 
Dekker fusie deze
Primeur
Nobego en scholengemeenschap Alpha scholengroep in Wolphaartsdijk hebben de primeur van Zeeland te pakken. Zij zijn eerder al begonnen met zogeheten ritsklassen waarbij van twee verschillende scholen bijvoorbeeld de groepen acht samengevoegd worden in één gebouw. Het is overigens een proef en eigenlijk de voorloper van het scholenfusieplan van de staatssecretaris.
Dekker plan fusie 3
Instemmen
Het wetsvoorstel kan overigens pas in werking treden als de Eerste en Tweede Kamer met het plan instemmen. Verwacht wordt dat de eerste reacties vanuit de politiek pas na het zomerreces zullen volgen.