Dong Energy gaat windpark Borssele bouwen (video)

Dong Energy gaat windpark Borssele bouwen (video)
Dong Energy gaat windpark Borssele bouwen (video) © OZ
windmolenpark aanbesteed
DEN HAAG - Goedkoper
Volgens een bericht van het ministerie van Economische Zaken wordt windpark Borssele naar verwachting voor 2,7 miljard euro minder subsidie gebouwd dan waarmee eerder rekening is gehouden. Het windpark van 700 megawatt zal bovendien 22,5 procent meer elektriciteit opwekken dan voorzien. De lage prijs is volgens het ministerie te danken aan de scherpe concurrentie tussen de bedrijven die in een openbare tender een bod uitbrachten om het windpark aan te mogen leggen. Het bedrijf Dong Energy bracht van alle 38 biedingen het winnende bod uit. Het park zal naar verwachting medio 2020 gereed zijn. 
Lees ook:
-Wat is Dong Energy?

Werkgelegenheid
Volgens minister Kamp zorgen de windparken op zee voor veel werkgelegenheid. “De komende jaren worden in Nederland de vijf grootste windparken ter wereld aangelegd. Door de ontwikkeling van de windparken zijn er al rond de 4000 banen gecreëerd. Dit groeit naar verwachting tot 10.000 banen in 2020.” Veel werk rondom de bouw van het nieuwe windpark bij Borssele zal waarschijnlijk worden verricht vanuit de haven van Vlissingen. 

Windmolens
Windmolens © OZ
Zeeland
Voor de kust van Zeeland komen twee windmolenparken, Borssele I en Borssele II, ieder met een capaciteit van 350 megawatt. De parken komen buiten de 12-mijlszone te liggen, op meer dan 22 kilometer van de kust bij Zeeland. Tegen de grens met België en de daar gerealiseerde en geplande windparken.
Energieakkoord
In het Energieakkoord voor duurzame groei is afgesproken dat in 2023 16 % van de energie duurzaam wordt opgewekt. Windparken op zee moeten dan vijf miljoen huishoudens van stroom voorzien.   
22 kilometer uit de kust
22 kilometer uit de kust © OZ

ZMf

De Zeeuwse Milieu Federatie, ZMf, was ook in beeld voor de bouw van het windmolenpark. Daarvoor werd een consortium opgericht met de naam ZOWP, het Zeeuws Offshore Wind Project. Dat bestaat uit de ZMf, Zeeland Seaports, Delta, Heerema, Verbrugge en Zeeuwind. Volgens de ZMf vergt de bouw van het totale windmolenpark een investering van twee tot twee-en-een-half miljard euro. 
Horizonvervuiling
Door de ligging, minstens 22 kilometer buiten de kust, zou het windmolenpark geen horizonvervuiling op moeten leveren. Volgens het consortium ZOWP zijn ze niet te zien vanaf de Zeeuwse stranden. De bouw en de exploitatie van het windmolenpark kan volgens hen veel werkgelegenheid voor Zeeland opleveren. Naar schatting vijf tot zeshonderd banen tijdens de bouw, en daarna 140 structurele banen voor het onderhoud.