Provinciebestuurder: 'Eet die mossel!'

Provinciebestuurder: 'Eet die mossel!'
Provinciebestuurder: 'Eet die mossel!' © OZ
Provinciebestuurder Jo-Annes de Bat (CDA)
Provinciebestuurder Jo-Annes de Bat (CDA) © OZ
ITEM Mosselmaal Gedeputeerden

Idee

MIDDELBURG - Volgens provinciebestuurder Jo-Annes de Bat gaat het om een idee van het dagelijks provinciebestuur zelf, dat door de mosselsector met beide handen is aangegrepen. Vertegenwoordigers van de sector schuiven vrijdag tijdens de mossellunch ook aan tafel, zodat meteen de actuele situatie kan worden besproken.
Imago
De Bat denkt dat de sector wel een steuntje in de rug kan gebruiken, na verhalen in de media over het zogenoemde TTX-gif in mosselen. "Iedereen praat erover." Volgens hem is het goed dat er wordt uitgezocht wat er precies aan de hand is. Berichten over gif in mosselen zouden verkeerd in de media terecht zijn gekomen, omdat het om minieme hoeveelheden gaat. "Met die maaltijd willen wij als provinciebestuur uitstralen: de mossel is lekker en veilig."