Natuurcompensatie Nolle-Westduin is opgeleverd

Natuurcompensatie Nolle-Westduin is opgeleverd
Natuurcompensatie Nolle-Westduin is opgeleverd © OZ

VLISSINGEN - — Scheldestromen (@waterschap)
">

Explosieven

De werkzaamheden startten in december vorig jaar. Voordat het werk kon beginnen was er een onderzoek nodig naar niet gesprongen explosieven en munitie die in de grond konden zitten. In de Tweede wereldoorlog is in het gebied zwaar gevochten.

Verplichte compensatie

In 2009 en 2010 voerde het waterschap de kustversterking Nolle-Westduin uit. De dijk is verhoogd en overslagbestendig gemaakt. Het duin werd tussen de 40 en 80 meter breder gemaakt, omdat dit voor de veiligheid tegen overstromingen noodzakelijk was. De natuurcompensatie is nodig omdat bij de aanleg van de kustversterking de begroeiing op het binnentalud van de oorspronkelijke dijk en het duin werd gekapt. Daarnaast werd zes hectare bos gerooid. Het waterschap was verplicht dit verlies aan natuur te compenseren met het aanleggen van twaalf hectare nieuwe natuur.

Gevarieerde begroeiing

Nu ligt er een bosgebied met gevarieerde begroeiing. Op verschillende plekken zijn geulen gegraven en het terrein is afgeplagd, zodat soorten die goed gedijen op een zilte ondergrond zich kunnen ontwikkelen. Ook is er een natuurspeelplaats, MTB-route en ruiterpad aangelegd en er is een plateau met zitbankjes ingericht.