"Procedure Hendrikse doorzetten"

Het hoofdbestuur van de Vereniging Confessioneel Gereformeerd Beraad is teleurgesteld dat er geen procedure wordt gestart tegen dominee Klaas Hendrikse uit Middelburg.Het beraad hoopt dat de classis het besluit terugdraait.
De classis begon het onderzoek tegen Hendrikse na het verschijnen van zijn boek Geloven in een God die niet bestaat. Hierin twijfelt de dominee openlijk aan het bestaan van God. Het boek zorgde voor opschudding in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).