OVV: medische noodhulp Kustwacht schiet tekort

OVV: medische noodhulp Kustwacht schiet tekort
OVV: medische noodhulp Kustwacht schiet tekort © oz
© oz

Taak

Volgens de OVV is de Kustwacht is er niet op berekend om spoedeisende medische hulpverlening op de Noordzee te organiseren. Terwijl het wel de taak van de Kustwacht is om de hulpverlening op de Noordzee te coördineren en de acties van de afzonderlijke hulpdiensten, zoals reddingsboten, reddingshelikopters en de Radio Medische Dienst op elkaar af te stemmen.

'Verbetering noodzakelijk'

In een reactie erkent de Kustwacht dat verbetering van de medische noodhulp op de Noordzee inderdaad 'noodzakelijk' is. "Het rapport verwoordt duidelijk dat verbeterslagen noodzakelijk zijn", schrijft de Kustwacht in een verklaring.

Structurele verbeteringen

"Voor het verschijnen van het OVV-rapport zijn op basis van eigen Kustwacht-waarnemingen al enige tijd initiatieven binnen het Kustwachtcentrum ontplooid om te komen tot structurele verbeteringen", aldus de Kustwacht. "De Kustwacht ziet de noodzaak voor nog meer vervolgacties en hoopt daarvoor de benodigde materiële en personele middelen te krijgen."

'Niet goed toegerust'

"Bij spoedeisende medische hulpverlening is deze rol in de praktijk vergelijkbaar met een meldkamer ambulancezorg, maar de Kustwacht is daar niet goed voor toegerust", schrijft de OVV. "Zo zijn de centralisten van het Kustwachtcentrum niet opgeleid om medische noodsituaties te beoordelen."

Effectief, veilig en tijdig

De Kustwacht wordt bestuurd door vijf ministeries, onder coördinatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. "In opdracht van deze ministeries voert de Kustwacht vijftien zeer diverse taken uit, waarvan medische hulpverlening er één is. De aansturing daarvan gebeurt echter niet op basis van de uitgangspunten die de overheid hanteert voor zorg op land, namelijk dat zorg effectief, veilig en tijdig moet zijn'', concludeert de OVV.
'Investeringen blijven uit'
De Raad constateert dat de Kustwacht geen mogelijkheid heeft gehad om haar coördinerende taak goed uit te kunnen voeren. "Investeringen in mensen, middelen en de benodigde technische infrastructuur blijven uit. Ook wordt de Kustwacht niet gestimuleerd om zich met partners zoals de reddingsbrigade, de meldkamers ambulancezorg en ziekenhuizen goed voor te bereiden op deze taak." 

Dezelfde standaard

De OVV raadt minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) aan om samen met minister Schippers (Volksgezondheid) ervoor te zorgen dat de organisatie van de medische hulpverlening op zee aan dezelfde standaard gaat voldoen als de medische hulpverlening op land. 

Samenwerking KNRM

De Kustwacht, gevestigd in Den Helder, kan permanent gebruik maken van de reddingsboten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). De Kustwacht werkt ook nauw samen met een aantal verkeerscentrales van de grote havens zoals die van Vlissingen.