Steenuilen en kamsalamanders zoeken woonruimte

© OZ
ITEM woonruimte gezocht salamanders en uilen
Kamsalamander
Uit een recente inventarisatie blijkt dat de kamsalamander in heel Zeeuws-Vlaanderen voorkomt, maar wel in kleine aantallen. Omdat ze maar beperkt mobiel zijn en zich niet zo snel en ver verspreiden, bestaat de kans dat de kamsalamander geleidelijk uitsterft. 

Nieuw leefgebied

Het is de bedoeling om juist in de buurt van die geïsoleerd voorkomende kamsalamanders nieuwe poelen te graven, struweel aan te planten en takkenrillen aan te leggen. Zo ontstaat een nieuw leefgebied waar ze zich kunnen voortplanten, voedsel kunnen vinden en overwinteren. 
Steenuil
Het aantal steenuilen in Zeeuws Vlaanderen vermindert ook. Vooral in de kanaalzone tussen Terneuzen en Sas van Gent verdwijnen ze. Dit komt onder meer door de uitbreiding van industrie en wegen. Juist daar willen de steenuilen meer begraasde weitjes in combinatie met hoogstamfruitbomen, knotwilgen en wellicht een of twee speciale nestkasten.
© OZ
Landschapsbeheer
Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) speelt een bemiddelende rol tussen de kamsalamander en de steenuil en particuliere eigenaren. De provincie Zeeland heeft subsidie beschikbaar gesteld. De eigenaren betalen een gedeelte van de uitvoeringskosten. Indien de eigenaar zelf werk verricht (bijvoorbeeld aanplanten), kan dit verrekend worden. Dit maakt de eigen bijdrage kleiner. 
Reageren 
Stichting Landschapsbeheer Zeeland wil graag dat mensen reageren vóór 1 augustus. Er is dan tijd om ideeën en plannen te maken en te bespreken. Het uitvoeren van de plannen kan dan in de periode van 1 september tot en met 31 december 2016.