Plannen voor zoute Zeeuwse meren afgekeurd

Plannen voor zoute Zeeuwse meren afgekeurd
Plannen voor zoute Zeeuwse meren afgekeurd © OZ
Volkerak-Zoommeer
Volkerak-Zoommeer © OZ

Natuurschade

OOST-SOUBURG - Door de plannen komen in de Zeeuwse meren de landelijke natuurdoelstellingen voor enkele soorten in gevaar, bijvoorbeeld voor kustbroedvogels als de Strandplevier, grote stern en dwergstern. De Commissie adviseert daarom eerst nader te onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om natuurschade tegen te gaan en daarmee negatieve gevolgen voor de natuurdoelstellingen te voorkomen.

Waterkwaliteit

Het zout maken van de Zeeuwse meren en het terugbrengen van de getijden is onderdeel van de plannen van het Rijk om de waterkwaliteit in de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer te verbeteren en West-Nederland beter beschermen tegen overstromingen. De minister van Infrastructuur en Milieu neemt binnenkort een besluit over de plannen.

Onderschat

Voor de minister een besluit kan nemen zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport, maar in eerste instantie miste de Commissie nog belangrijke informatie en kon daardoor geen advies uitbrengen. Inmiddels is die ontbrekende informatie aangevuld.

Onzeker

Maar de Commissie constateert nu dat sommige negatieve effecten in het nieuwe rapport mogelijk zijn onderschat, terwijl de positieve gevolgen van het terugbrengen van eb en vloed in de Grevelingen en zout maken van het Volkerak-Zoommeer nog onzeker zijn.

Milieuramp

Eerder waarschuwde de partij Ons Water in waterschap Brabantse Delta al dat de plannen slecht zouden uitpakken voor de natuur. Volgens de partij zou het weer zout maken van vooral het Volkerak-Zoommeer uitdraaien op een regelrechte milieuramp.