Aanleg nieuw depot Seaports gestart

Het zanddepot wordt aangelegd in de Ritthemsestraat naast Scheldepoort.
Het zand is afkomstig van de Scaldiahaven die wordt uitgebaggerd. Een deel wordt gebruikt om de terreinen langs de Scaldiahaven op te hogen. De rest gaat naar andere depots in het Sloegebied. Een vluchtplaats voor vogels gaat verloren en Seaports legt ter compensatie een dam bij het natuurgebied van de vogels aan.