Grote zorgen over jeugdinstelling De Vliethoeve (video)

Grote zorgen over jeugdinstelling De Vliethoeve (video)
Grote zorgen over jeugdinstelling De Vliethoeve (video) © Omroep zeeland
© Omroep Zeeland

Brieven

KORTGENE - Dat het rommelt bij de jeugdinstelling in Kortgene is duidelijk. Het college van burgemeester en wethouders kreeg afgelopen week naast de brandbrief van het personeel, ook een brief van dorpsraad op de deurmat. De dorpsraad trekt aan de bel over het toenemende aantal incidenten in het dorp. Zo waren de jongeren van de Vliethoeve afgelopen maanden betrokken bij diefstal, inbraak, vernieling en intimidatie. 
Vliethoeve overlast_1

Vrees voor baan

Volgens de personeelsleden liggen interne problemen bij De Vliethoeve ten grondslag aan de onrust die de jongeren in het dorp veroorzaken. Volgens een medewerker van de Vliethoeve is de brandbrief geschreven namens zo'n acht personeelsleden. Allen wensen anoniem te blijven uit vrees voor hun baan.

Twijfels over beleid

Volgens de schrijvers van de brandbrief is het niet hun bedoeling Juzt, de organisatie waar De Vliethoeve onder valt, zwart te maken. De personeelsleden hebben wel twijfels bij het beleid dat Juzt voert, maar begrijpen ook dat hun werkgever het moeilijk heeft door bezuinigingen en veranderingen in het zorg die het Rijk oplegt.
Inspectie
Burgemeester Marcel Delhez van Noord-Beveland neemt beide brieven serieus. Over de brandbrief van het personeel zegt de burgemeester: "Wij kunnen als college niet ingrijpen, maar hebben de brief wel doorgestuurd naar de Inspectie jeugdzorg. Dit soort signalen kun je niet negeren." 
Brief
De dorpsraad heeft inmiddels antwoord gehad van de burgemeester. De Vliethoeve is bezig met een plan van aanpak om de problemen op te lossen. Voorzitter van de dorpsraad Leo Bekker. "Met de brief hopen we te bereiken dat er iets gebeurt om te voorkomen dat de tolerantie onder de dorpsbewoners niet verder instort." 
Vliethoeve overlast vid 2

Bezuinigingen

Jeugdinstelling De Vliethoeve zetelt al bijna zes jaar in Kortgene. Bezuinigingen en veranderingen in de zorg liggen ten grondslag aan de toename van incidenten met de jongeren, laat sectormanager Marieke de Jong in de schriftelijke reactie weten. 

Verzwaring doelgroep

"Binnen de gesloten jeugdzorg signaleren we sinds de komst van de nieuwe jeugdwet in 2015 een verzwaring van de doelgroep. Zagen we al kinderen met forse gedragsproblematiek; nu signaleren we in toenemende mate jongeren met ook psychiatrische problemen of een licht verstandelijke beperking. Ook zien we een toename van agressie, die daarmee samenhangt. Momenteel leidt dit inderdaad tot een toename van incidenten en calamiteiten", schrijft de Jong.
Productie draaien
De brandbriefschrijvers vinden echter dat het ook een keuze is om die jongeren met zware problemen binnen te halen. "Het is toch vaak productie draaien en bedden vullen, zonder dat men een goede inschatting heeft gemaakt of de desbetreffende jongere wel op zijn plek zit bij ons." 
© Omroep Zeeland
Drank en drugs
In de brandbrief van een groep anonieme medewerkers van de jeugdinstelling worden allerlei voorbeelden uit de dagelijkse praktijk genoemd waaruit blijkt dat er grote problemen zijn. "Er is te weinig vast personeel, vaak een te krappe bezetting en hoog ziekteverzuim. Dit leidt tot een groot onveiligheidsgevoel onder personeel en cliënten. De jongeren kunnen drank en drugs binnensmokkelen, dit gebruiken op de instelling en hier zelfs een handeltje van maken."
Minder stabiel
Juzt, waar de De Vliethoeve onder valt, heeft volgens sectormanager Marieke de Jong inderdaad te maken met veel veranderingen op de werkvloer, al is een plan van aanpak ingezet dat het tij moet keren. "Behandelteams hebben collega’s moeten laten gaan en het inwerken van nieuwe collega’s kost tijd, waardoor teams minder stabiel zijn geworden. Medewerkers worden meer vaardig gemaakt om met de huidige doelgroep die op de Vliethoeve verblijft om te gaan. Ook met Emergis zijn afspraken in de maak. Daar waar de situatie het vraagt wordt preventief extra personeel en soms extra beveiliging ingezet."
© Omroep Zeeland
Ernstige gedragsproblemen
De jeugdinstelling is het enige 24-uurszorgverblijf voor jongeren met ernstige gedragsproblemen in Zeeland. Op het terrein aan de Galgendijk in Kortgene worden jongeren opgevangen die tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen. In de gesloten groep kunnen 24 jongeren geplaatst worden, op de open groep is plek voor acht jongeren.