Vervuiling door mest Oud-Vossemeer

In Oud-Vossemeer is woensdag een mestsilo gescheurd van een varkensbedrijf aan de Groene- of Hokseweg.
De mest is op bedrijfsgrond terechtgekomen en heeft ook gedeeltelijk een perceel landbouwgrond vervuild.
Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft sloten afgedamd om verdere vervuiling te voorkomen en heeft mest weggezogen. De mest is afgevoerd met tankwagens.