Toekomst Schelphoek (S-D) nog steeds onduidelijk

Toekomst Schelphoek (S-D) nog steeds onduidelijk
Toekomst Schelphoek (S-D) nog steeds onduidelijk © OZ
© OZ
SEROOSKERKE - (Foto: Nella Padmos, Burgh-Haamstede)

Scenario's

De gemeente Schouwen-Duiveland presenteerde eerder dit jaar meerdere scenario's. Scenario 1 is de minst extreme versie. Alles blijft hetzelfde in het gebied en alleen de zwakke punten worden aangepakt. In scenario 2 wil de gemeente de sterke punten van de Schelphoek verbeteren, zoals het strandje, de entree en de ontsluiting van het gebied. Ook wordt het horecagedeelte vernieuwd. Het derde scenario is het duurste. Dat bestaat uit drie delen en gaat uit van nieuwbouw.

Zoekgebieden

Wat er nu ligt is een zogenoemde visiekaart met 4 zoekgebieden waar bebouwing in het centrumgebied mogelijk is. Ieder zoekgebied heeft specifieke voorwaarden. In het ontwerp van de gebiedsvisie wordt geen voorkeur uitgesproken. Gezien de reacties van de klankbordgroepleden lijkt scenario 2 realistisch en scenario 3 moeilijk realiseerbaar. 

Eigenaren

Waterschap Scheldestromen en Staatsbosbeheer zijn de grootste eigenaren en beheerders van het gebied. Zij zijn tevreden met de gebiedsvisie, blijkt uit de bespreking met de klankbordgroep. Maar er zijn ook nog kritische geluiden over de inhoud, onder andere met betrekking tot het ambitieniveau.
Vervolg 
Het ontwerp van de gebiedsvisie Schelphoek ligt van 15 augustus tot en met 26 september ter inzage. Na de inspraakperiode volgt een voorstel van het dagelijks gemeentebestuur aan de gemeenteraad. De behandeling in de gemeenteraad staat nu gepland voor november.