Broedeiland voor visdieven in Schelphoek (S-D) geopend (video)

Broedeiland voor visdieven in Schelphoek (S-D) geopend (video)
Broedeiland voor visdieven in Schelphoek (S-D) geopend (video) © OZ
opening vogelbroedeiland
SCHELPHOEK - Caisson
In de Schelphoek liggen al tientallen jaren drie caissons, achtergebleven na de afronding van de Deltawerken. Eén van de caissons is nu met betonnen platen van zeven meter lang afgedekt. Daarop is een laag grind en schelpen gestort. Visdieven broeden graag op kale grond. Omdat het caisson uit de kust ligt en een hoge, steile rand heeft, beschermt het de eieren en kuikens tegen roofdieren, zoals ratten. Het caisson is in eigendom en beheer bij Staatsbosbeheer.
Webcam
Om belangstellenden toch de mogelijkheid te bieden wordt onderzocht of het mogelijk is een webcam te plaatsen op het caisson. "We gaan ons best doen om dat samen met Rijkswaterstaat, de provincie Zeeland en Vogelbescherming Nederland voor elkaar te krijgen," zegt boswachter Wendy Janse van Staatsbosbeheer. 
© OZ

Doel

Het doel van het broedeiland is de kustbroedvogels in het Deltagebied in stand te houden. Staatsbosbeheer is eigenaar van het caisson en gaat het beheer en onderhoud van het broedeiland uitvoeren.

Natura 2000

De aanleg van het eiland is een maatregel van het Natura 2000 Beheerplan Deltawateren dat Rijkswaterstaat samen met andere overheden en belanghebbenden heeft opgesteld.