VVD: GS beïnvloedt verkiezingen

De VVD in Provinciale Staten vindt dat het dagelijks provinciebestuur de gemeenteraadsverkiezingen probeert te beïnvloeden.
Volgens de VVD wordt een nieuwe discussie over hoe de Hedwigepolder eruit moet zien na de ontpoldering bewust uitgesteld. Dat zou de Zeeuws-Vlaamse verkiezingsuitslag beïnvloeden, omdat het daar gevoelig ligt.
Gedeputeerde Hamelink zegt dat het onderzoek nog niet klaar is.