Besluit azc 's-Gravenpolder uitgesteld (video)

Besluit azc 's-Gravenpolder uitgesteld (video)
Besluit azc 's-Gravenpolder uitgesteld (video) © OZ
raad borsele azc gelok

Onduidelijk

Volgens burgemeester Gelok is nog niet voldoende duidelijk of de noodzaak van de opvang in 's-Gravenpolder aanwezig is. Daarnaast twijfelt de burgemeester over de grootte. Bij de bekendmaking van het uitstel klonk Gelok tijdens de raadsvergadering gespannen. Hij zei dat het 'onacceptabel was hoe leden van het bestuur zijn bejegend'. 
Buiten het gemeentehuis in Heinkenszand hadden zich tussen de 100 en 150 voor- en tegenstanders van de komst van het azc verzameld.

Evaluatie

Het gemeentebestuur heeft de afgelopen weken tijdens een tussentijdse evaluatie terug gekeken op het proces rondom de realisatie van het azc. Een overleg met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers COA deed het college besluiten dat er niet voldoende vertrouwen is dat de realisatie van een azc in ’s-Gravenpolder per direct noodzakelijk is. Ook willen ze zekerheid vanuit het COA over de noodzaak van het realiseren van een azc in ’s-Gravenpolder. Daarnaast wil de gemeente ook meer duidelijkheid over de rol van andere Zeeuwse gemeenten in het opvangen van 2500 extra asielzoekers in Zeeland. 
Dorpsraad
Tijdens de raadsvergadering waren drie insprekers aanwezig. Een van hen was een vertegenwoordiger van de dorpsraad 's-Gravenpolder. Zij waren niet tevreden over de gang van zaken tijdens de vergadering: 'Door ons slechts 5 minuten spreektijd te gunnen denkt u op deze ondemocratische wijze ’s-Gravenpolder te kakken te zetten en nog een keer over ’s-Gravenpolder heen te kunnen walsen.' Ze vinden dat het gemeentebestuur gefaald heeft in de manier waarop de bekendmaking rondom het azc is gegaan.
Terrein
De gemeente wilde het asielzoekerscentrum inrichten op het terrein tussen de Polderweg en de Bernhardweg. Het ging in eerste instantie om 300 asielzoekers, met mogelijke uitloop naar 500, voor een periode van meerdere jaren.