COC op 't nippertje gered door nieuw bestuur

COC op 't nippertje gered door nieuw bestuur
COC op 't nippertje gered door nieuw bestuur © OZ
© OZ

Opluchting

MIDDELBURG - Het voortbestaan van COC Zeeland hing aan een zijden draad door nijpend tekort aan bestuurders en vrijwilligers. Als tijdens de algemene ledenvergadering van donderdagavond zich geen kandidaten zouden melden, zou het over en sluiten zijn. Maar zover kwam het niet, tot grote opluchting van interim-voorzitter Ad Bakhuizen. "Ik heb er slapeloze nachten van gehad."
ITEM HH COC

Penningmeester

Er waren zelfs meer kandidaten dan bestuursfuncties. Uit al die kandidaten zijn vier bestuursleden gekozen. Onder hen ook iemand met belangstelling voor de functie van penningmeester waaraan zeer grote behoefte was. Ad Bakhuizen voert het bestuur aan. Na jaren als interim is hij nu 'een echte' voorzitter.