Veel mis bij werk op scheepswerven

Bij een controle in de scheepsbouw heeft de Arbeidsinspectie veel misstanden geconstateerd.
De inspecteurs controleerden 120 scheepswerven en constateerde per bedrijf gemiddeld drie overtredingen, zoals gammele steigers, machines zonder noodstop of problemen met gevaarlijke stoffen.
Specifiek Zeeuwse cijfers zijn niet bekendgemaakt. Werkgevers erkennen dat de veiligheid beter kan.