Start proef Natuurlijk Sluisbeheer

Rijkswaterstaat begint samen met natuurorganisaties, de provincie en de schelpdiersector de proef Natuurlijk Sluisbeheer bij de Bergsediepsluis en de Krammersluizen.
Het beheer wordt tijdelijk aangepast, zodat er tijdens laagwater extra zoet en voedselrijk water uit het Volkerak-Zoommeer in de Oosterschelde komt. Tijdens de proef wordt onderzocht welk effect dit heeft op de trek van vissen en op de groei van schelpdieren. De proef moet aantonen of herstel van zout-zoetwaterovergangen zin heeft.