"Alleen levensloopbestendig bouwen"

Zo kan leegstand door onder meer inkrimpen van de bevolking worden beperkt.
Eén van die corporaties is Castria Wonen op Tholen. De instellingen doen die oproep in een brief aan gemeenten en de overheid.
Volgens de bouwverenigingen moet regionaal worden gedacht. Anders neemt de leegstand op langere termijn toe.