ZMf: Stop uitbreiding veehouderij

ZMf: Stop uitbreiding veehouderij
ZMf: Stop uitbreiding veehouderij © Compassion in World Farming
© Compassion in World Farming

Korter leven

MIDDELBURG - Daaruit blijkt dat omwonenden van intensieve veehouderijen vaker gezondheidsklachten hebben dan anderen. Dat komt vooral door de uitstoot van fijnstof, ammoniak en micro-organismen. Dat kan leiden tot verminderde longfuncties, longontstekingen, allergieën en COPD en uiteindelijk tot een korter leven.
Wet- en regelgeving
De ZMf heeft haar zorgen geuit in een brief aan de provincie Zeeland en de dertien Zeeuwse gemeenten. Vóór er nieuwe vergunningen mogen worden afgegeven, moet eerst worden gewacht op de uitkomsten van een debat in de Tweede Kamer, vindt beleidsmedewerker Leo Vorthoren van de ZMf. Hij gaat er vanuit dat dat Kamerdebat leidt tot scherpere wet- en regelgeving. Daar moeten nieuwe vergunningen dan aan voldoen.

Leo Vorthoren van de ZMf:

ITEM ZMf veehouderij
Duurzamer
"De volksgezondheid is het hoogste goed en de overheid heeft de plicht om deze boven alles te beschermen. Nu de schadelijkheid van veehouderijen op de leefomgeving overtuigend is aangetoond, is de ZMf van mening dat er deze sector snel duurzamer moet worden".Bij dat duurzaam maken van veehouderijen denkt de ZMf aan het op grote schaal inzetten van luchtwassers en biofilters.