Samenwerking met twee zelfstandige ziekenhuizen (video)

Samenwerking met twee zelfstandige ziekenhuizen (video)
Samenwerking met twee zelfstandige ziekenhuizen (video) © oz
ZorgSaam Terneuzen
ZorgSaam Terneuzen © OZ

Samenwerking

TERNEUZEN - De ziekenhuizen gaan de samenwerking op cardiologie, orthopedie en acute zorg intensiveren. Op andere afdelingen blijven de ziekenhuizen autonoom. Samenwerken betekent dat behandelingen op elkaar worden afgestemd, artsen vaker ook in het andere ziekenhuis zullen opereren en dat patiënten voor sommige specialistische behandelingen naar de overkant moeten. 

Behandelingen behouden

Door meer samen te werken kunnen specialistische behandelingen in Zeeland behouden blijven. Voor een aantal operatieve behandelingen gelden zogenoemde volumenormen. Doet een ziekenhuis niet genoeg van een bepaalde operatie, kan het ziekenhuis die kwijtraken. Die normen worden elk jaar aangescherpt. Gezamenlijk halen de Zeeuwse ziekenhuizen de aantallen wel.

Meer plannen

Hoe de samenwerkingsovereenkomst er precies uit ziet, wordt na de zomer bekend. Na de zomer vertellen de ziekenhuizen boven en onder de Westerschelde meer over de intensieve samenwerking. Op dit moment zijn de ziekenhuizen bezig met het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst.

Commissie

Op samenwerking wordt aangedrongen door de commissie Toekomstige Zorg in 2015. In het toekomstplan voor de zorg in Zeeland stelde de commissie dat het ziekenhuis ADRZ en ziekenhuis ZorgSaam intensief moeten gaan samenwerken om dure ziekenhuisvoorzieningen in de provincie te behouden.
© OZ

Verklaring ziekenhuizen

"ZorgSaam en ADRZ werken momenteel aan een overeenkomst die de toekomstige samenwerking beschrijft. Deze overeenkomst wordt eerst intern getoetst bij diverse medezeggenschapsorganen. Daarna, na de zomer, zullen beide ziekenhuizen meer vertellen over de precieze inhoud. De overeenkomst markeert een belangrijke stap in de samenwerking tussen beide ziekenhuizen.

De insteek is: ZorgSaam en ADRZ vinden het belangrijk om goede ziekenhuiszorg in Zeeland te blijven bieden. Dat gebeurt in ieder geval vanuit twee zelfstandige ziekenhuizen in Goes en in Terneuzen zodat Zeeuwen relatief dichtbij huis terecht kunnen. De komende maanden staan in het teken van de overname van het ADRZ door Erasmus MC. Daarna, in 2017, wordt verder gekeken hoe onderlinge samenwerking, rekening houdend met elkaars voorwaarden en het belang van de Zeeuwse ziekenhuiszorg, nadere invulling kan krijgen.

Op een aantal gebieden zoals acute zorg, cardiologie, orthopedie en bepaalde chirurgie is reeds afgesproken de samenwerking te intensiveren. Op alle andere gebieden opereren ZorgSaam en ADRZ autonoom. Patiënten blijven keuzevrijheid hebben. "  

ziekenhuis verklaring samenwerking online