Peil Veerse Meer kost 4 miljoen

Het waterschap zal voor de uitvoering zorgen. Verhoging van dertig centimeter is nodig om het leefklimaat voor planten en dieren onder en bij het water te verbeteren.
Om te voorkomen dat bewoners in de omgeving wateroverlast krijgen worden maatregelen genomen. Het gaat om aanpassingen van tien poldergemalen, onderhoud en aanpassingen aan steigers en extra kosten als gevolg van het hogere winterpeil.