Eeuwenoud paaltje gevonden in Oostkapelle (video)

Eeuwenoud paaltje gevonden in Oostkapelle (video)
Eeuwenoud paaltje gevonden in Oostkapelle (video) © OZ
tiendpaal gevonden
OOSTKAPELLE - Tiendpaal
Op die manier wist iedereen van wie het stuk grond was en op die manier waren stukken land ingedeeld zoals op de foto hieronder te zien is. Dat maakte het de landeigenaren makkelijker om belasting te innen. Boeren moesten een tiende van hun oogst als belasting afstaan.
Het perceel dat het tiendpaaltje aangeeft
Het perceel dat het tiendpaaltje aangeeft © OZ
Een tiende
Het begrip van een tiende begint in de Bijbel bij Deuteronomium 12 vers 11: ''Dan zal er een plaats zijn, die de Heere, uw God, verkiezen zal, om Zijn Naam aldaar te doen wonen; daarheen zult gij brengen alles, wat ik u gebiede: uw brandofferen, en uw slachtofferen, uw tienden, en het hefoffer uwer hand, en alle keur uwer geloften, die gij den Heere beloven zult.'' 

Wet

Rond het jaar 700 na Christus wordt het begrip als decreet (wet) ingevoerd in Europa door Koning Pepijn de Korte (vader van Karel de Grote). Vanaf dat moment moeten mensen die op grond iets verbouwden een tiende van de opbrengst afdragen aan de landeigenaar. Het was een sociaal decreet want van dat tiende deel ging een groot gedeelte naar de armen.
Close-up van de tiendpaal
Close-up van de tiendpaal © OZ
Bijzonder
Dat deze tiendpaal gevonden is in het bos van kasteel Westhove is bijzonder omdat het nog op de originele plek staat. In de provincie zijn tot nu toe een vijftigtal tiendpalen gevonden maar die stonden zelden op hun oorspronkelijke plaats. Stichting Landschapsbeheer Zeeland zoekt daarom elke keer uit wat de originele plaats is. Als de huidige grondeigenaar akkoord gaat plaatsen zij het paaltje terug.