Sanering Thermphos: duurder én later klaar

Sanering Thermphos: duurder én later klaar
Sanering Thermphos: duurder én later klaar © OZ
Fosforfabriek Thermphos in betere tijden
Fosforfabriek Thermphos in betere tijden © Omroep Zeeland

Fosforvrij

VLISSINGEN-OOST - De oorspronkelijke einddatum voor het fosforvrij opleveren van het terrein lag op 9 mei, maar dat is dus niet gehaald. Het beschikbare budget is toereikend tot 31 oktober van dit jaar. Daarna is het geld op, inclusief de extra potjes van het ministerie van Infrastructuur en Milieu van drie miljoen euro en de 3,5 miljoen euro uit het potje Onvoorzien.

Bonus

Nu wordt overlegd volgens Gedeputeerde Staten met de aannemer van de saneringsklus over hoe de werkzaamheden verder moeten worden uitgevoerd. In de zomer wordt een voorstel uitgewerkt om een soort bonus toe te kennen aan de aannemer wanneer de klus sneller dan gepland kan worden uitgevoerd. Ook eventuele claims worden hierin meegenomen.

September

Hoeveel de sanering van het Thermphos-terrein in zijn totaliteit zal kosten, kan nog niet worden ingeschat. In september komt het provinciebestuur met een voorstel aan Provinciale Staten om de totale kosten te kunnen bekostigen.