Woonlasten in Zeeland fors gestegen

Op Schouwen-Duiveland gingen de lasten het meest omhoog. Daar moet ruim 16 % meer worden betaald voor onroerende zaakbelasting, rioolrecht en afvalstoffenheffing. Alleen in Kapelle gingen de lasten niet omhoog.
Schouwen-Duiveland is ook de duurste gemeente. Een meerpersoonshuishouden betaalt daar gemiddeld 711 euro per jaar. Terneuzen is het goedkoopst met 457 euro woonlasten per jaar voor een gezin met een eigen huis.