Proef lekken zout water Volkerak

De resultaten hiervan worden gebruikt als er zout water wordt toegelaten in het Volkerak-Zoommeer.
De waterkwaliteit van het Volkerak moet verbeterd worden door het inlaten van zout water uit de Oosterschelde. Rijkswaterstaat wil echter niet dat dit zoute water lekt naar het Hollandsch Diep, dat in verbinding staat met het Volkerak-Zoommeer.