'Hij was een vriend voor het leven' (video)

'Hij was een vriend voor het leven' (video)
'Hij was een vriend voor het leven' (video) © Rens Oomens
10 jaar Kramer

Peking

OOST-SOUBURG - Kramer is op 1 augustus 2006 met zijn vriendin Soan Lan Ie op vakantie in de Chinese hoofdstad Peking. Ze rijden in een toeristische bus naar de Chinese Muur als het noodlot toeslaat. Onderweg wordt de bus geraakt door een vrachtauto die betonnen bouwmaterialen vervoert. Een betonnen buis raakt los en valt op de bus. Drie inzittenden, onder wie Thijs Kramer, komen om. De vriendin van Kramer blijft ongedeerd.
10 jaar Kramer 1
Netwerker
Kramer wordt in de dagen na zijn overlijden door betrokkenen geroemd om zijn gave om mensen samen te brengen. Vooral in verschillende natuurontwikkelingsprojecten, zoals Waterdunen in West-Zeeuws-Vlaanderen, Plan Tureluur op Schouwen-Duiveland en de ontpoldering van de Hedwigepolder in Oost-Zeeuws-Vlaanderen weet hij boeren en natuurorganisaties tot overeenstemming te laten komen.
Hedwigepolder
Hedwigepolder © Omroep Zeeland
Hedwigepolder
Zo krijgt de gedeputeerde voor Natuur & Water het voor elkaar dat vrijwel alle politieke partijen, de landbouwsector en de milieubeweging akkoord gaan met een compromis over de ontpoldering van de Hedwigepolder. Dat is nodig om uitdieping van de Westerschelde te compenseren. Boeren zien in dat ze goed gecompenseerd worden voor het verlies aan landbouwgrond en natuurorganisaties dreigen niet langer met rechtszaken om natuurcompensatie voor de uitbreiding van de haven van Antwerpen voor elkaar te krijgen.
10 jaar Kramer 2
Akkoord
Iets meer dan een half jaar voor zijn dood tekenen Nederland en Vlaanderen de grensoverschrijdende verdragen die het mogelijk maken dat honderden hectare Zeeuwse landbouwgrond zal worden ontpolderd. Na zijn overlijden brokkelt echter het draagvlak voor de plannen langzaam af. Volgens betrokkenen door gebrek aan regie vanuit de Zeeuwse provincie nu Kramer er niet meer is en kort op elkaar volgende verkiezingen, waarbij voornamelijk het CDA de noodzaak van ontpolderen in twijfel trekt. Hierdoor verwijzen vertegenwoordigers van de boeren de ontpolderplannen naar de prullenbak.
Bord Ontpolderen Nee in Hedwigepolder
Bord Ontpolderen Nee in Hedwigepolder © OZ
2019?
Wat ontstaat is een vooral emotioneel beladen periode waarin voor- en tegenstanders van ontpoldering niet meer normaal met elkaar door één deur kunnen en het dossier zich voortsleept. Tegenstanders worden door verschillende kabinetten beloftes gedaan, die vanwege het in 2005 ondertekende verdrag niet nagekomen kunnen worden. Uiteindelijk besluit het huidige kabinet in 2012 dat na jarenlange onzekerheid, de Hedwigepolder ontpolderd zal worden. 2019 wordt genoemd als jaar dat de ontpoldering afgerond zal zijn, maar verschillende rechtszaken hebben inmiddels voor zo'n vertraging gezorgd dat het de vraag is of dat jaar gehaald gaat worden.