VVD: bezuinigen op Hedwigepolder

De VVD in de Tweede Kamer heeft dat idee geopperd in de zoektocht naar manieren om 35 miljard euro te bezuinigen.
Minister Verburg van LNV vindt de suggestie van de VVD geen wezenlijke optie, omdat het natuurherstel deel uitmaakt van de verdieping van de Westerschelde. Volgens Verburg heeft vijf jaar onderzoek aangetoond dat er geen alternatieven zijn voor de ontpoldering.