Nieuwe projecten verkeersveiligheid

De provincie gaat de komende jaren tal van projecten opzetten om de verkeersveiligheid te verbeteren.
In samenwerking met België wordt de campagne 'Don't blow and drive' opgezet. De campagne moet mensen wijzen op de gevaren van drugs en medicijnen in het verkeer.
Ook komt er een grootschalig onderzoek naar ongelukken waarbij één persoon betrokken is. Dat soort ongelukken vormt 30 procent van alle verkeersongevallen in Zeeland.