Opkomst verkiezingen iets lager

In Noord-Beveland is de opkomst tot nu toe het hoogste. Daar had ongeveer 20 procent van de kiezers voor twaalven gestemd. In Vlissingen is de opkomst tot nu toe het laagst, met nog geen 12 procent.
Volgens de voorspellingen zal de opkomst uiteindelijk lager worden dan vier jaar geleden. Toen bracht 61,7 procent van de Zeeuwen zijn of haar stem uit.