Zeeuwse mossel wil concurreren met die uit het buitenland

Mosselen
Mosselen © Mosselkantoor

Zeeuws

YERSEKE - Volgens stichting Zeker Zeeuws Streekproduct is er steeds meer vraag naar producten die regionaal geproduceerd zijn. Toeristen, maar ook de Belgische consument zouden gevoelig zijn voor de authenticiteit van de mossel. Door producten regionaal te produceren, te verhandelen en te verkopen zou er daarnaast minder milieubelasting zijn.
Sabine Verburg van Zeker Zeeuws vertelt waarom Zeeuwse mosselen ook écht Zeeuws moeten zijn:
Zeker Zeeuws-keurmerk moet Zeeuwse mosselkwekers beschermen
Buitenland
Er zijn mosselen die als Zeeuws schelpdier in de winkel liggen, maar eigenlijk uit het buitenland komen. Ze worden geoogst in Duitsland, Denemarken of Ierland, maar worden vervolgens naar Zeeland vervoerd om hier in Oosterscheldewater schoongespoeld, verpakt en verkocht te worden.
Rechtszaak
In 2008 werden vier mosselbedrijven uit Yerseke voor de rechter gesleept, omdat zij op die manier niet-Zeeuwse mosselen toch als Zeeuws verkochten. De rechter oordeelde dat het feit dat de schelpdieren hier verwaterd en verpakt worden, voldoende is om ze het predicaat Zeeuws te geven.
Mosselen en bier bij Mosselfeesten Middelburg
Mosselen en bier bij Mosselfeesten Middelburg © OZ
Supermarkten
Nu recent grote supermarktketens hebben afgesproken dat alle fruit en groente vanaf 2019 aan een milieukeurmerk moeten voldoen, verwacht stichting Zeker Zeeuws Streekproduct dat dat ook voor andere producten gaat gelden. "De consument vraagt naar regionaal geteelde producten en dus willen supermarkten en restaurants daar aan voldoen", legt Sabine Verburg van Zeker Zeeuws uit. "Regionaal betekent minder milieubelasting door bijvoorbeeld transport."
Keurmerk
Alle schelpdieren die volgens dat principe geproduceerd worden, krijgen het Zeker Zeeuws-keurmerk. Op die manier zouden de echte Zeeuwse mosselen van de buitenlandse te onderscheiden moeten zijn. Tot nu toe hebben 21 mosselkwekers (bodem- en hangcultuur, red.) uit onder meer Bruinisse, Zierikzee en Yerseke het keurmerk. Over twee jaar moet de nieuwe bedrijfstak actief zijn.
Mosselzaad
Van oudsher is de mossel een Zeeuws product, maar het mosselzaad wordt al lang niet meer in Zeeland alleen gekweekt. Grote delen van de baby-mosselen groeit op in de Waddenzee, om vervolgens in Zeeuwse wateren uit te groeien tot consumptiemosselen. België is samen met Frankrijk de grootste afzetmarkt voor de mosselen.