Gemeenten pakken verzuim samen aan

De gemeenten proberen vanaf 1 april verzuim en schoolverlaters terug te dringen met een bureau dat dient als aanspreekpunt.
Deze Regionale Meld- en Coördinatiefunctie werkt samen met onder meer scholen, werkgevers, ouders en instellingen om kinderen alleen van school te laten gaan als ze een diploma hebben behaald.