SER adviseert over krimp platteland

Dit speelt onder meer in Zeeuws-Vlaanderen.
De SER zal bekijken hoe het bedrijfsleven kan helpen om de leefbaarheid en het niveau van voorzieningen in krimpgebieden op peil te houden. Ook moet duidelijk worden of en in hoeverre het bezit van een tweede woning kan bijdragen aan de leefbaarheid op het platteland.
.