Provincie moet fors gaan bezuinigen

Het dagelijks provinciebestuur wil vanaf 2011 voor bijna 18 miljoen euro bezuinigen omdat het Rijk minder geld beschikbaar stelt.
De bezuinigingen hebben onder meer tot gevolg dat 90 arbeidsplaatsen worden geschrapt. Behalve op personeel wordt ook flink bezuinigd op zaken als openbaar vervoer en de aanleg van fietspaden. En 21 instellingen moeten samen 4,2 miljoen euro inleveren.
Provinciale Staten nemen volgende week een besluit over deze voorstellen.