Schouwen-Duiveland zet gemeentehuis in de verhuur

Schouwen-Duiveland zet gemeentehuis in de verhuur
Schouwen-Duiveland zet gemeentehuis in de verhuur © OZ
Gemeentehuis Schouwen-Duiveland
Gemeentehuis Schouwen-Duiveland © OZ
ITEM opknapbeurt gemeentehuis SD

Binnenklimaat

ZIERIKZEE - Naast het opknappen van de te verhuren ruimten worden er energiebesparende maatregelen genomen. Ook het binnenklimaat moet worden verbeterd. Totale kosten voor de verbouwing: meer dan drie miljoen euro. En dan moet straks de verhuur van de leegstaande ruimten jaarlijks 88.000 euro gaan opbrengen.

Leegstaande ruimten

Door gemeentelijke reorganisaties zijn er in het gemeentehuis veel leegstaande ruimten. Zo wordt de burgerzaal in het gemeentehuis, die buiten kantooruren wordt gebruikt voor onder meer raadsvergaderingen, tijdens kantooruren maar voor vijf procent gebruikt.

Opknapbeurt

Maar die te verhuren ruimten zijn voor die reorganisaties intensief gebruikt en om ze te kunnen verhuren moeten ze een opknapbeurt krijgen. Dat staat in een voorstel van burgemeester en wethouders dat dinsdag naar de raad is gestuurd. 

Eén loket

Daarnaast wil het dagelijks gemeentebestuur door het verhuren van die ruimtes aan partners ervoor zorgen dat er straks nog maar één loket is voor sociale en medische zorg en ondersteuning in de gemeente. Daarmee denkt de gemeente tegelijkertijd de service te verbeteren, het gebouw te te moderniseren én op termijn goedkoper uit te zijn.

Huurders

Daarom kiest de gemeente voor de Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) en de GGD Jeugdgezondheidszorg als huurders. Bij de GGD Jeugdgezondheidszorg zit ook het consultatiebureau. Buurtzorg, Juvent en het Centrum Jeugd en Gezin zijn al langer ondergebracht in het gemeentehuis.

Efficiënter

Twee jaar geleden heeft de gemeente zichzelf opdracht gegeven het gemeentehuis efficiënter te gebruiken in de toekomst. In januari heeft het college een aantal scenario's bekeken voor het aantal werkplekken. Gekozen is voor 240 werkplekken. Daarvan zijn zeventig werkplekken bedoeld voor de externe partijen.

Kosten

De totale kosten voor het plan bedragen 3.339.712 euro. Daarvan komt een deel uit kredieten en uit de boekwaarde van eerdere investeringen en er wordt 247.540 onttrokken aan de Algemene Reserve.

Voorstel

In 2017 moet het werk worden uitgevoerd. Wanneer het af is krijgt het gemeentehuis ook een nieuwe naam: het Huis van Schouwen-Duiveland. Het voorstel wordt op 22 september besproken in de gemeenteraad.