Zeven dijkvakken worden versterkt

In totaal wordt ruim 26 kilometer dijk aangepakt. Het projectbureau gaat de steenbekleding van de dijken aanpakken, zodat ze aan de veiligheidsnorm voldoen. Ze moeten een superstorm kunnen weerstaan.
Bij de uitvoering van het werk heeft projectbureau Zeeweringen worden maatregelen genomen voor de natuur en om cultuurhistorische objecten te behouden. De werkzaamheden zijn uiterlijk in november afgerond.