Toekomst van sportvisserij in Zeeland onzeker (video)

Toekomst van sportvisserij in Zeeland onzeker (video)
Toekomst van sportvisserij in Zeeland onzeker (video) © OZ
Sportvisserij Zeeland
SCHARENDIJKE - Oorzaken
De grootste oorzaak is de verminderde visstand in de Zeeuwse wateren. Als mensen geld uitgeven voor een dag op een sportvisboot willen ze wel wat vangen. En dat is de afgelopen jaren fors teruggelopen. Volgens Derks komt dit onder andere door de aanleg van de Deltawerken en de beroepsvisserij op de Noordzee.

Veiligheidsregels

Maar ook andere factoren spelen een rol bij het stoppen met de exploitatie van een sportvisboot. Zo worden de veiligheidsregels voor schepen met meer dan twaalf personen steeds strenger en neemt de concurrentie van kleine boten toe.
© OZ

Grevelingenmeer

De verminderde visstand in het Grevelingenmeer wordt volgens Derks veroorzaakt door de zuurstofarme bodem en de kleine opening in de Brouwersdam. "De Grevelingen is normaal gesproken een tijdelijk onderkomen voor bijvoorbeeld wijting en haring. Maar door de kleine opening in het sluizencomplex komt er minder wijting en haring voor in de Grevelingen."
Stroming
De stroming in de Voordelta is de laatste tientallen jaren ook flink veranderd. Dat komt door de aanleg van de Maasvlakte. Hierdoor worden er nieuwe zandruggen gevormd op de bodem van de Noordzee waardoor stromingen veranderen die de vissen naar andere plekken doen gaan.
© OZ

Opening

Om het tij te keren op de Grevelingen zou er volgens Derks een permanente opening moeten worden gemaakt in de Brouwersdam. Dit zou voor zuurstofrijk water zorgen. Daardoor zou het ecologisch evenwicht terugkeren en zou de visstand in de Grevelingen verbeteren. Die plannen liggen er en de minister neemt hierover volgend jaar een besluit.
Toekomst
Mocht de opening er niet komen, dan zien Derks de toekomst op de Grevelingen voor de sportvisserij somber tegemoet. Want zonder vis is het voor een hengelaar niet interessant om met een sportvisboot de Grevelingen op te gaan. De enige plek waar dan nog wel 'redelijk' vis wordt gevangen is de monding in de Westerschelde en de Noordzee.