Energiebesparing in provinciehuis

Het gaat om een monumentaal pand waar nu nog veel energie verloren gaat en dat kost veel geld.
Het is de bedoeling dat er energiebesparende maatregelen worden genomen waardoor de provincie uiteindelijk geld gaat besparen. Het voorstel van GroenLinks werd met een ruime meerderheid aangenomen, alleen de VVD en de Partij voor Zeeland stemden tegen.