Staten akkoord met bezuinigingen

Provinciale Staten hebben daar - met uitzondering van de SP - mee ingestemd.
Er wordt bijna 9 miljoen euro bezuinigd op directe taken van de provincie, zoals openbaar vervoer en het aanleggen van wegen. Ook is er 4,5 miljoen minder voor ondersteunende diensten.
En 21 instellingen die subsidie krijgen, moeten samen 4,2 miljoen inleveren. De bezuinigingen gaan zo'n 140 banen kosten: 90 bij de provincie en 50 bij de gesubsidieerde instellingen.