PS bezuinigen vier ton op zichzelf

Nu hebben Provinciale Staten twee miljoen euro per jaar beschikbaar voor ondersteunende diensten zoals de rekenkamer en de griffie.
Maar omdat de provincie over de hele linie twintig procent gaat bezuinigen, stelde de SGP voor dat Provinciale Staten zichzelf dan ook die bezuiniging moet opleggen. Het voorstel werd met algemene stemmen aangenomen.