"Hekken weer terug bij Ossenisse"

De provincie heeft een deel daarvan weggehaald na massale protesten van streekbewoners en van de dorpsraad. Die waren boos omdat ze niet meer konden wandelen en fietsen aan de zeekant van de dijk.
De dorpsraad bestrijdt het argument van de Vogelbescherming, dat de recreatiedruk in het gebied is toegenomen.