Zeeland krijgt vier unieke studies

Zeeland krijgt van het ministerie van Onderwijs vier unieke opleidingen op het gebied van energie, onderhoud, toerisme en watermanagement.
Deze opleidingen mogen de komende vijf jaar alleen in Zeeland worden gegeven. Per opleiding krijgt de Hogeschool Zeeland in samenwerking met de Roosevelt Academy daar een miljoen euro voor. De Roosevelt Academy valt nu nog onder de Universiteit Utrecht, maar moet een zelfstandige universiteit worden, volgens de Taskforce.