Weinig bossen en parken in Zeeland

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zeeland heeft van alle provincies veruit het minste bos. Wel is het aantal hectare bos de laatste jaren licht gestegen.
In de Zeeuwse kernen zijn er ook maar weinig parken en plantsoenen. In de meeste gemeentes bedraagt het aandeel nog geen half procent van het totale oppervlak. Alleen in Middelburg, Vlissingen en Goes is er iets meer ruimte gereserveerd voor groenzones.