Start opspuiten stranden West-Ze-Vl

1100 meter uit de kust wordt zand opgezogen, dat vervolgens via een leidingstelsel naar het strand wordt vervoerd.
Omdat de zee het strand langzaam wegspoelt is zandsuppletie ongeveer één keer in de vijf jaar nodig. De werkzaamheden duren nog tot eind mei.Rijkswaterstaat probeert de overlast voor paviljoenhouders en strandbezoekers zo klein mogelijk te houden.