Schelpenstrand bij dijkversterking

Het strand is bedoeld als verblijfplaats voor vogels tijdens de dijkversterking.
Het strandje bestaat uit een zandlaag waarop een dikke laag kokkelschelpen wordt gestort. Het strandje komt te liggen naast het bestaande vogeleiland.
De verwachting is dat de in het gebied levende plevieren dit broedseizoen gebruik kunnen maken van het strandje.