De Rede op lijst met zwakke scholen

De Rede staat op een landelijke lijst met dertig zeer zwakke middelbare scholen.
Volgens de Onderwijsinspectie zijn er belangrijke tekortkomingen in de zorg en begeleiding van leerlingen. Het vwo staat daarom onder intensief toezicht. Ook basisschool de Groen Van Prinstererschool uit Scherpenisse en de Korczakschool in Middelburg staan als zwakke scholen te boek.