Welles nietes over veiligheid transport kernafval naar COVRA

Welles nietes over veiligheid transport kernafval naar COVRA
Welles nietes over veiligheid transport kernafval naar COVRA © OZ
Covra
Covra © OZ

'Tsjernobyl/Fukushima-achtige toestanden'

Volgens Laka wordt bij het transport over de weg gebruik gemaakt van veel te lichte containers. amper meer dan stevige kisten.  In het tv-programma 1Vandaag wees de stichting vrijdagavond op het risico van een ongeluk onderweg. "Als dit materiaal uit het verpakkingsmateriaal komt" zei onderzoeker Daniël Meijers van Laka, "en het komt in het milieu, dan helpt beschermende kleding niet meer." Meijers sprak van 'Tsjernobyl/Fukushima-achtige toestanden'.
'Transport is veilig'
De Autoriteit voor Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming ontkent dat risico's worden gelopen. Volgens de autoriteit die de vergunningen verstrekt, zijn de maatregelen ruim voldoende. In een schriftelijke reactie staat: "Laka heeft het recht om vragen te stellen. Het transport is veilig bij naleving van de voorschriften uit de vergunning."

'Laka speelt in op angst'

Hans Codée, oud-directeur van de COVRA in Borssele, is het daarmee eens. In 1Vandaag zei hij dat Laka probeert in te spelen op de angst die veel mensen hebben voor straling. Volgens hem is er geen enkele reden om ongerust te zijn.

Kamervragen

Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven (D66) maakt zich wèl zorgen. Ze heeft schriftelijke vragen gesteld. Daarin staat onder meer dat ze opheldering wil over het al dan niet strikt naleven van alle voorwaarden in de vergunning.